Alleluja!

Chrystus umarł za nas, żebyśmy mogli żyć naprawdę.
Zmartwychwstał, żeby zniweczyć naszą śmierć.
Przynosi prawdziwy pokój naszej codzienności,
która jest pełna niepewności, smutku i niezgody!

To własnie On - nasz zwycięski Pan i Zbawiciel.

Życzymy Wam, byście spotkali Zmartwychwstałego.
Niech nikt nie czuje się dzisiaj smutny.
Niech dzień wielkanocny napełnia nas nadzieją,
że zmartwienia mają swój kres.
Oby ożywiała nas wiara, że każdy ludzki grób stanie się pusty, a my spotkamy się z Nim.
Niech dzisiaj Pan Jezus wejdzie do naszych serc,
nawet jeśli drzwi do nich pozostawały zamknięte.

Życzymy błogosławionych i pełnych radości
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Co, gdzie, kiedy

Zajdziesz tu najważniejsze informacje: kiedy odprawiana jest Msza św., kiedy można skorzystać z sakramentu spowiedzi lub załatwić sprawę w kancelarii parafialnej. Potrzebujesz więcej informacji? Klikaj w poszczególne sekcje.

<a href=MSZE ŚWIĘTE">

MSZE ŚWIĘTE

W niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00, 20.00
W tygodniu: 6.15, 7.00, 8.00, 18.00

<a href=SPOWIEDŹ ŚWIĘTA">

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

W niedziele i święta nakazane podczas każdej Mszy św.
W tygodniu: rano podczas Mszy św. oraz wieczorem od 17.30 oraz w Kaplicy Aniołów w godz.: 21.00-22.00

<a href=NABOŻEŃSTWA">

NABOŻEŃSTWA

Koronka do Bożego Miłosierdzia codziennie o godz. 15.00
Godzinki o NMP w niedziele, po Mszy św. o godz. 7.00

<a href=ADORACJA">

ADORACJA

Niedziela godz. 15.00 – 18.00, wtorek – piątek godz. 8.30 – 22.00
Poniedziałek i sobota godz. 15.00 – 22.00

<a href=KANCELARIA">

KANCELARIA

Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 10.00 i 16.30 – 18.00
Telefon: 22 638 24 58 w.134

<a href=PORADNIA RODZINNA">

PORADNIA RODZINNA

Spotkania w poradni odbywają się po umówieniu się z osobą prowadzącą – Aleksandra Kliszcz tel. 793 020 029.

Ogłoszenia parafialne
Słowo od proboszcza
Parafialna pielgrzymka do Fatimy
Kurs przedmałżeński
Akademia pod Aniołkami

Sakramenty

Chrzest
Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy świętej w kościele głównym o godzinie 13:00. Chrzest dziecka rodzice zgłaszają wcześniej w kancelarii parafialnej.
Bierzmowanie
Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego - Duch prawdy i miłości, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła.
Małżeństwo
Sakrament małżeństwa udzielany jest w soboty w godzinach popołudniowych. Narzeczeni co najmniej trzy miesiące przed terminem zawarcia sakramentu zgłaszają się do kancelarii parafialnej.
Namaszczenie Chorych
Zawsze w każdy pierwszy piątek miesiąca kapłani naszej parafii udają się do chorych, dzięki czemu każdy cierpiący ma możliwość skorzystania z sakramentu pokuty oraz przyjąć Komunię świętą.

Duszpasterze

Nie wiesz, kto jest kim w naszej parafii? Poznaj naszych duszpasterzy.
Dowiedz się, za jakie wspólnoty są odpowiedzialni.

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA
 • proboszcz parafii i przełożony domu zakonnego
 • kancelaria parafialna
 • ojciec duchowny dekanatu jelonkowskiego
 • Żywy Różaniec dorosłych
 • „Caritas” parafialna
 • Bractwo adoracyjne
 • Czciciele i rycerze św. Michała Archanioła
 • Liturgiczna Schola Dorosłych
 • Rodzinne Świętowanie Niedzieli

Święcenia kapłańskie: 15 maja 1999 roku

I profesja zakonna: 16 lipca 1992 roku

Imieniny: 4 marca

ks. Mieczysław Gładysz CSMA
 • pomoc duszpasterska

Święcenia kapłańskie: 21 czerwca 1963 roku

I profesja zakonna: 2 sierpnia 1953 roku

Imieniny: 1 stycznia

ks. Jacek Majbrodzki CSMA
 • katecheta w SP 357
 • Ruch Światło-Życie (młodzież)
 • kancelaria parafialna
 • gazetka parafialna
 • strona internetowa
 • chorzy w I piątki miesiąca
 • młodzież przygotowująca się do bierzmowania
 • moderator Ruchu Światło-Życie w zgromadzeniu księży michalitów

Święcenia kapłańskie: 23 maja 2015 roku

I profesja zakonna: 8 września 2010 roku

Imieniny: 17 sierpnia

ks. Tadeusz Ruszkowski CSMA
 • pomoc duszpasterska

Święcenia kapłańskie: 21 grudnia 1962 roku

I profesja zakonna: 29 września 1953 roku

Imieniny: 28 października

ks. Wojciech Szymański CSMA
 • katecheta w SP nr 357
 • przygotowanie dzieci do I Komunii św.
 • Odnowa w Duchu Świętym
 • chorzy w I piątki miesiąca
 • katecheza przedchrzcielna
 • Msza św. dla dzieci
 • Oaza Dzieci Bożych

Data święceń: 16 maja 2009 roku

I profesja zakonna: 8 września 2004 roku

Imieniny: 23 kwietnia

ks. Piotr Bulanda CSMA
 • wikariusz parafialny i lokalny
 • kancelaria parafialna
 • katecheta w SP 321
 • kurs przedmałżeński “Gaudium et spes”
 • krąg biblijny
 • UKS “Uskrzydleni”

Święcenie kapłańskie: 20 maja 2006 roku

I profesja zakonna: 16 lipca 1999 roku

Imieniny: 29 czerwca

ks. Jerzy Góralewicz CSMA
 • katecheta w SP 321
 • przygotowanie dzieci do I Komunii św.
 • Kościół Domowy – 3 kręgi
 • chorzy w I piątki miesiąca
 • kurs przedmałżeński “Wieczory dla narzeczonych”
 • duszpasterstwo młodzieży, która była zaangażowana w ŚDM
 • Msza św. dla dzieci

Święcenia kapłańskie: 22 maja 2010 roku

I profesja zakonna: 8 września 2002 roku

Imieniny: 23 kwietnia

ks. Marek Posełkiewicz CSMA
 • dyrektor Ośrodka Michael
 • kurs Alfa
 • wspólnota ewangelizacyjna
 • Msza św. dla przedszkolaków
 • warsztaty ikonograficzne

Święcenia kapłańskie: 16 maja 1998 roku

I profesja zakonna: 15 sierpnia 1991 roku

Imieniny: 25 kwietnia

ks. Janusz Rzucidło CSMA
 • pomoc duszpasterska

Święcenia kapłańskie: 25 lutego 1964 roku

I profesja zakonna: 2 sierpnia 1953 roku

Imieniny: 24 czerwca

br. Marian Świerczewski CSMA
 • pomoc duszpasterska

I profesja zakonna: 15 sierpnia 1984 roku

Imieniny: 1 lipca

ks. Paweł Czyrek CSMA
 • katecheta w SP 357
 • Liturgiczna Służba Ołtarza
 • Dziecięcy Festiwal Kolęd
 • Kościół Domowy – 2 kręgi
 • Wspólnota Krwi Chrystusa
 • Wspólnota "W Cieniu Skrzydeł"

Święcenia kapłańskie: 28 maja 2011 roku

I profesja zakonna: 8 września 2004 roku

Imieniny: 15 stycznia

ks. Dariusz Kielar CSMA
 • ojciec duchowny domu zakonnego
 • planowanie grafików posług
 • przygotowanie dorosłych do sakramentów
 • katechezy dla dorosłych
 • indywidualny kurs przedmałżeński
 • Msza św. o uwolnienie za przyczyną św. Michała Archanioła
 • chorzy w I piątki miesiąca
 • korekta gazetki parafialnej
 • wypominki roczne
 • biblioteka parafialna
 • digitalizacja kartoteki parafialnej

Święcenia kapłańskie: 18 maja 2002 roku

I profesja zakonna: 16 lipca 1995 roku

Imieniny: 19 grudnia

ks. Józef Przeklasa CSMA
 • pomoc duszpasterska
 • wspólnota Duchowej Adopcji

Święcenia kapłańskie: 26 maja 1985 roku

I profesja zakonna: 2 sierpnia 1982 roku

Imieniny: 19 marca

ks. Jan Sereda CSMA
 • pomoc duszpasterska
 • Rodzina Radia Maryja

Święcenia kapłańskie: 25 lutego 1964 roku

I profesja zakonna: 30 sierpnia 1953 roku

Imieniny: 27 grudnia

kl. Dominik Filipek CSMA
 • praktyka w Ośrodku Michael
 • pomoc duszpasterska

I profesja zakonna: 8 września 2011 roku

Imieniny: 8 sierpnia

Wspólnoty

Chcesz się zbliżyć się do Pana Boga? Pogłębić życie duchowe? Rozwinąć talenty? Zapoznaj się ze wspólnotami, działającymi w naszej parafii! Dołącz do nas!

BRACTWO ADORACYJNE - głównym celem wspólnoty jest kult Najświętszego Sakramentu. W ramach tego kultu trwamy na modlitwie jedną lub kilka godzin w tygodniu adorując Najświętszy Sakrament. Wybrana godzi...
Detail

ŻYWY RÓŻANIEC DZIECI - dziecięca róża pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, modli się w intencji o nawrócenie grzeszników. Róża została założona w 1999 r. gdy do kościoła  przybyła figura Matki Bożej ...
Detail

ŻYWY RÓŻANIEC - składa się z 50 Róż Różańcowych, które każdego dnia wypraszają przez Maryję u Pana Jezusa łaski dla rodzin należących do parafii, ojczyzny i świata. W pierwsze soboty miesiąca odbywają...
Detail

RYCERSTWO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA - specyficznym charyzmatem Rycerstwa jest głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, nad mocami zła, które dążą do zniszczenia człowieka. Celem jest także wynag...
Detail

WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM "MICHAEL" służy pomocą w realizacji misji powierzonej Kościołowi przez Chrystusa: ewangelizacji świata, nawróceniu, zbawieniu i uświęceniu ludzi. Współtwórcą wspóln...
Detail

MINISTRANCI - głównym celem tej grupy jest stała formacja liturgiczno-duchowa chłopców, realizowana poprzez przygotowanie do czynnego udziału w życiu Kościoła, uwrażliwienia na piękno liturgii, a takż...
Detail

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA - posiada dar i zadanie kształtowania siebie we Krwi Chrystusa. Przejawia się to przez pełny udział w sakramentach, a w szczególności w codziennej Eucharystii; codzienne modli...
Detail

WSPÓLNOTA MŁODZIEŻOWA "W CIENIU SKRZYDEŁ" powstała w 2013 roku na bazie działającego w parafii Duszpasterstwa Akademickiego „Bemowo”. Osoby gromadzące się wówczas we wspólnocie nie były związane ze śr...
Detail

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI - w parafii od stycznia 2014 roku. Formuła wspólnoty została podpatrzona na spotkaniach Rodzinnego Świętowania Niedzieli w Ursusie w Warszawie. Pod koniec 2013 poprosili...
Detail

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE - wspólnota dla młodzieży, począwszy od 7 klasy SP (1 gimn.). Formacja we wspólnocie opiera się na formule światło-Życie, postulująca jedność poznania i działania w człowieku, wskaz...
Detail

OAZA DZIECI BOŻYCH to jedna z grup Ruchu Światło-Życie, którego założycielem był ks. Franciszek Blachnicki. Przygotowuje dzieci do głębszego przeżywania wiary i czynnego udziału w liturgii. Dzieci ...
Detail

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA powstało przy naszej parafii w 2004 roku z inicjatywy grupy wiernych zaangażowanych w życie parafialne i słuchających rozgłośni toruńskiej. Jego głównym zadaniem  jest sze...
Detail

UKS USKRZYDLENI to Klub piłkarski dla dzieci i młodzieży przy Parafii MB Królowej Aniołów powstał późną jesienią 2013 roku z inicjatywy ks. proboszcza Rafała Kamińskiego. To On, razem z parafianinem -
Detail

DOMOWY KOŚCIÓŁ - obejmuje małżeństwa, skupiające się w poszczególnych kręgach formacyjnych, które realizują program Ruchu Światło – Życie. Małżeństwa dzielą się życiem, wspólnie się modlą, pogłębiają ...
Detail

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS - celem zespołu jest pomoc rodzinom wielodzietnym, osobom ubogim, samotnym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym. Wspólnota została powołana do istnienia w 2001 roku. ...
Detail

LITURGICZNA SCHOLA DOROSŁYCH - nasza parafialna schola istnieje już bardzo długo! Jednak przez lata uaktywniała się ona tylko na Triduum Paschalne, lub inne uroczystości. Wraz z przybyciem proboszcza ...
Detail

Bierzmowani

Kalendarium spotkań przygotowujących do sakramentu bierzmowania


Grupa pierwsza (2015/17) - 26 kwietnia (środa), godz. 19.00

Grupa druga (2016/18) - 20 kwietnia (czwartek), godz. 19.00

Spotkania odbędą się w sali niebieskiej domu zakonnego

 

Kalendarz spotkań - kwiecień i maj 2017


Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa. Pamiętajcie, aby zabrać Pismo święte 🙂

Od maja spotkania w grupach prowadzi ks. Jacek Majbrodzki CSMA

Grupa 1A

Marzena Bogucka
24 IV 2017
Informacja na furcie
 • godz. 18:00 - 19.00

Grupa 1F

9 V 2017
informacja na furcie
 • godz. 19.00

Grupa 2A

Paulina Ambroziak
30 III 2017
informacja na furcie
 • godz. 19.00 - 20.00

Grupa 1B

Alicja i Zbigniew Iwanowiczowie
24 IV 2017
Informacja na furcie
 • godz. 19:00 – 20:00

Grupa 1G

Daniel Tchoń
22 IV 2017
Informacja na furcie
 • godz. 18:30 - 19:30

Grupa 2B

Mateusz Matecki
27 IV 2017
informacja na furcie
 • godz. 19:00 - 20:00

Grupa 1C

10 V 2016
Informacja na furcie
 • godz. 19:00 - 20:00

Grupa 1H

16 V 2017
Informacja na furcie
 • godz. 19:00 – 20:00

Grupa 2C

kl. Dominik Filipek CSMA
27 IV 2017
informacja na furcie
 • godz. 18.30 - 19.30

Grupa 1D

Agnieszka i Marcin Szulcowie
24 IV 2017
Informacja na furcie
 • godz. 19:00 - 20:00

Grupa 1I

Wojciech Tchorzewski
21 IV 2017
Informacja na furcie
 • godz. 19:00 – 20:00

Grupa 2D

Wojciech Dubaniewicz
26 IV 2017
informacja na furcie
 • godz. 19:00 - 20:00

Grupa 1E

ks. Jacek Majbrodzki
18 IV 2017
Informacja na furcie
 • godz. 19:00 – 20:00

Grupa 1J

Wojciech Tchorzewski
24 IV 2017
Informacja na furcie
 • godz. 19:00 - 20:00

 

Pliki do pobrania


Grupa 1 (2015/17)

Grupa 2 (2016/18)

 

Galeria zdjęć

Najciekawsze zdjęcia z wydarzeń w naszej parafii 🙂

« 1 z 4 »

Parafia on-line

Napisz do nas

Chcesz się z nami skontaktować? Masz do nas pytanie?
Pisz – odpowiemy na każdą wiadomość 🙂

Imię i nazwisko

Adres email

Temat

Treść wiadomości

Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów

 • 22 638 24 58 w.134
 • www.parafia-bemowo.waw.pl
 • ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1
  01-493 Warszawa

 • Konto bankowe: Bank Pekao
  19 1240 6292 1111 0010 5932 1737